Cookie Consent by Free Privacy Policy website
logo
0

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ooci.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran při uzavření kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), jako i práva a povinnosti z vad zboží. Obchodní podmínky také poskytují poučení, které je prodávající dle zákona povinen učinit vůči spotřebiteli.

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“), a to zejména ustanoveními o kupní smlouvě § 2079 a násl. OZ. Touto právní úpravou se smlouva řídí bez ohledu na to, zda na straně kupující vystupuje podnikatel nebo spotřebitel.

1.3. V případě, že je kupující spotřebitelem, uplatní se navíc také ustanovení o ochraně spotřebitele dle § 1810 – § 1840 OZ a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“). V takovém případě jde o tzv. spotřebitelskou smlouvu.

 

2. Vymezení pojmů

 

2.1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.2. Za podnikatele se mimo jiné považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

 

3. Identifikace prodávajícího

 

Tento internetový obchod provozuje společnost OOČI oční optika s.r.o. se sídlem Žižkova 2964, 767 01, IČ 09649174, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 120044 (dále jen „prodávající“).

 

4. Označení zboží a popis jeho hlavních činností

 

Označení a vlastnosti zboží jsou uvedeny u každého jednotlivého výrobku na našich internetových stránkách www.ooci.cz.

 

5. Cena zboží včetně všech daní a poplatků

 

5.1. Na internetových stránkách je při každém výrobku uváděna cena výrobku, ke které se přičítají pouze náklady na dopravu zboží (viz níže).

5.2. Ceny jsou zásadně uváděny s DPH, není-li zřetelně uvedeno u konkrétního výrobku jinak.

5.3. Ceny jsou vyhlášeny na dobu neurčitou. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

5.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.5. Při zjevně chybném stanovení ceny nebo při zjevných početních chybách je prodávající oprávněn žádat po kupujícím poskytnutí dodatečně odpovídající platby nebo od smlouvy odstoupit.

 

6. Způsob platby

 

Objednané zboží můžete zaplatit těmito způsoby:

6.1. Platba při převzetí zboží (dobírka, osobní odběr)
Zvolíte-li v průběhu objednávky platbu při převzetí zboží, uhradíte zásilku pracovníkovi České pošty. V hotovosti také můžete uhradit zásilku v případě osobního odběru na některém z našich výdejních míst.

 

6.2. Platba převodem na účet


6.2.1. V případě platby převodem je nutné objednávku před expedicí uhradit. Platbu prosím odešlete na náš bankovní účet č. 123 – 2819830247/0100, variabilním symbolem (VS) platby je číslo objednávky. Před odesláním platby prosím pečlivě zkontrolujte zadané údaje, předejdete tak komplikacím s vyřízením objednávky.


6.2.2. Objednané zboží v případě platby převodem expedujeme po připsání platby na náš účet. Pokud chcete expedici urychlit, pošlete prosím na e-mailovou adresu info@ooci.cz potvrzení o dokončené platbě a číslo objednávky. 6.2.3. V případě platby převodem z běžného eurového účtu je zákazník povinen pro svoji platbu použít typ platby SEPA. V případě, že zákazník použije jiný typ platby nebo banka danou platbu jako SEPA platbu neakceptuje, je obchodník oprávněn požadovat od klienta dodatečnou platbu ve výši poplatků z takto realizované platby, naúčtovaných bankou obchodníkovi a zákazník je povinen ji uhradit.

 

6.3. Platba kartou. Nejrychlejší způsob, jak zaplatit za Vaše čočky.

6.3.1. V případě platby kartou budete po dokončení objednávky přesměrováni na platební bránu standardu XXXXXX, kde budete vyzváni k úhradě. Platební údaje zadáváte přímo v platební aplikaci na straně poskytovatele, přenos dat z vašeho počítače je zabezpečen šifrovacím algoritmem. Systém vás požádá o zadání následujících údajů:

6.3.2. Na platební bráně můžete zaplatit prostřednictvím karet MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Vaše karta musí mít povoleny platby na Internetu. V případě, že bude platba zamítnuta, kontaktujte svoji banku.

 


7. Způsob plnění

 

Zboží dodáváme prostřednictvím České pošty, DPL nebo PPL.


7.1. Osobní odběr

7.1.1. Máte-li v okolí jedno z našich výdejních míst, můžete si objednané zboží vyzvednout osobně. Osobní odběr je stejně rychlý jako expedice Českou poštou, DPL nebo PPL.


7.1.2. Zásilka je pro vás na výdejním místě připravena 7 dnů. Na výdejních místech je možné platit pouze v hotovosti.

7.1.3. Vždy vyčkejte na e-mailovou zprávu a SMS od nás případně dopravce, že je objednávka připravena k vyzvednutí.

 

7.2. Česká pošta

7.2.1. Pošta obvykle doručuje zásilky během 24 hodin. Jestliže vás nezastihl doručovatel České pošty, zůstane zásilka na vaší dodací poště uložena 5 dnů.

7.2.2. Pokud si ji nestihnete vyzvednout, vrací se nám zpět. Zásilku, která se nám vrátí zpět jako nevyzvednutá, vám v případě zájmu znovu vyexpedujeme. Za opětovné zaslání si účtujeme 100 Kč.

7.2.3. Po expedici jsme na e-mailovou adresu, kterou jste zadali v objednávce, zaslali číslo, pod kterým zásilku dohledáte na stránkách České pošty.

 

7.3. V případě jakéhokoli problému s doručením objednaného zboží (typicky zpoždění dodání, ztráta zásilky u dopravce, poškozená zásilka) nás neváhejte kontaktovat na zákaznické lince 722 276 000 (v pracovních dnech mezi 8–18 hod.) nebo nám napište na info@ooci.cz. V případě, že vám přepravce doručí poškozenou zásilku, nepřebírejte ji a ihned nás kontaktujte.

 

8.Doba dodání

 

8.1. Zboží, které je skladem, je expedováno v den objednání při objednávce do 15:00h. Termín dodání 1-3 dny.

 

8.2. Zboží, které není skladem, dodáváme okamžitě po naskladnění. Dioptrické brýle vyrobené na zakázku dodáváme zpravidla do týdne. Pokud by ve výjimečných případech došlo ke zdržení zásilky, budeme vás kontaktovat.

 

9. Náklady na dodání zboží

 

9.1. Doprava, resp. vyzvednutí (i balné) u objednávky nad 2000 Kč je zdarma.

 

9.2. K objednávkám do 2000 Kč platíte pouze náklady na přepravu, což je poštovné, resp. poplatek za osobní odběr. Neúčtujeme žádné balné ani obdobné přirážky. K ceně zboží jsou v závislosti na způsobu doručení účtovány tyto částky:

 

9.3. V případě, že dojde k vrácení odeslané zásilky (nepřevzetí zásilky zákazníkem) a zákazník požádá o jeho opětovné zaslání, bude účtován paušální poplatek ve výši 100 Kč.

 

10. Doba k uplatnění vad

 

Jako kupující jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Projeví-li se vada v období od šesti do dvaceti čtyř měsíců od převzetí, je nutno přítomnost vady v době převzetí prokázat.


10.4.1. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše, můžete jako kupující požadovat

 

10.4.2. V případě opakovaného výskytu opravitelné vady po opravě nebo pro větší počet opravitelných vad, máte právo na:

 

10.5. Podmínky uplatnění vad


10.5.1. Pro uplatnění vad, jakož i veškerých dalších reklamací, potřebujeme kopii potvrzení o aplikaci kontaktních čoček nebo potvrzení o provedení měření zraku od kvalifikovaného specialisty (oční lékař, optik, oftalmolog) ne starší 12 měsíců, dále platí podmínky uvedené v této části odstavce A, tj. zejména zaslání zboží zpět na naší adresu, popsání vady a volby práva z odpovědnosti za vady.

10.5.2. Jestliže již došlo k vybalení kontaktní čočky z přepravního pouzdra (blisteru), je nutné, aby byla čočka zaslána v pouzdru s roztokem. Pokud nebude tento postup dodržen, je možné, že dojde v průběhu přepravy k poškození v rozsahu, který neumožní řádné posouzení reklamovaného zboží.

10.6. Vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách

OOČI oční optika s.r.o.
Žižkova 2964
767 01 Kroměříž

10.7. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení zásad k použití, nedodržení zásad používání brýlí nebo nesprávného čištění. Prodávající neodpovídá za vady, které Kupující sám způsobil.

10.8. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající strana v písemné formě,

10.9. Průběh reklamace

10.9.1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

10.9.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10.9.3. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek a dodal potřebné dokumenty.

10.9.4. O vyřízení reklamace je prodávající povinen spotřebitele vyrozumět a kupující je povinen zboží převzít, nedohodnou-li se strany jinak.

10.9.5. Po vyřízení reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné potvrzení

 

10.11. Prodávající poskytuje smluvní (dobrovolnou) záruku za jakost pouze v případě, že je na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít. V takovém případě se prodávající zavazuje, že věc bude po danou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 

10.12. Ustanovení čl. 10.4 až 10.8.6 uvedeny výše u odpovědnosti za jakost se v takovém případě použijí ve stejném rozsahu.

 

10.13. Záruční doba na sluneční brýle a dioptrické brýle (včetně úprav např. tvrzení, antireflex) je 24 měsíců ode dne doručení zásilky.

 

ZVLÁŠTNÍ PRÁVA A POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE DÍLČÍCH VÝROBKŮ

10.14. Sluneční brýle musí být při odstoupení od smlouvy vráceny zpět na adresu Prodávajícího v původním stavu, společně s doplňky jako je čistící hadřík a pouzdro, stejně jako nepoškozený obal – papírové a plastové balení, nálepky, označení produktu a certifikát pravosti. Pro navrácení kupní ceny musí být vráceny i dárky a bonusové produkty, zakoupené z bonusových bodů získaných z tohoto produktu.

Povinností kupujícího je zajistit, aby byly sluneční brýle doručeny bezpečně: sluneční brýle musí být vráceny na adresu odesílatele a náležitě zabaleny, aby se předešlo poškození.

Pokud budou sluneční brýle nebo pouzdro/doplňky poškozeny nebo chybějící, vyhrazuje si prodávající právo na částečné vrácení peněz, nebo žádné vrácení peněz, v závislosti na rozsahu poškození dle posouzení prodávajícího.

Objednací číslo vrácených brýlí musí být napsáno na balíku, ne na obalu produktu, aby bylo zabráněno prodlení při identifikaci odesílatele.

 

 

11. Náklady na prostředky komunikace na dálku

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky se neliší od vaší základní sazby.

 

 

12. Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

 

Podle zákona mají zákazníci v Evropské unii právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží. U nás máte na vrácení 30 dní. Do třicetidenní lhůty se započítává 14 dní na odstoupení od smlouvy a 14 dní na zaslání zboží zpět obchodníkovi, přičemž žádná z těchto lhůt není kratší než 14 dní.

12.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce.

12.2. Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

12.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost OOČI oční optika s.r.o., IČ: 09649174, Žižkova 2964, 767 01 Kroměříž, a to formou jednostranného právního jednání

12.4. Pro lepší orientaci uvítáme, jestli v odstoupení uvedete číslo objednávky, resp. variabilní symbol faktury. Tento údaj však není povinný.

12.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

12.6. Pokud řádně odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi v souvislosti s kupní smlouvou, od níž bylo odstoupeno, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady.

12.7. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

12.8. Místo vrácení platby můžete požadovat dodání jiného zboží dle vašeho výběru, pokud nás o vašem rozhodnutí včas informujete, nejlépe již spolu s odstoupením od smlouvy.

12.9. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na těchto adresách

OOČI oční optika s.r.o.
Žižkova 2964
767 01 Kroměříž

12.10. V případě odstoupení od smlouvy máte povinnost vrátit veškeré dodané zboží, a to včetně dárků a zboží dodaného zdarma nebo za nižší cenu. Zboží musí být vráceno ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (tj. u kontaktních čoček musí být blistry i samotná krabička čoček neotevřeny, brýle musí být vráceny včetně všech součástí balení, jako je hadřík, krabička, samolepky.) V případě, že nevrátíte veškeré dodané zboží nebo vrátíte pouze jen jeho část, máme právo vrácenou kupní cenu poměrně snížit o výši nevráceného zboží. Zboží poskytnuté za sníženou cenu nebo zdarma se pro účely vrácení oceňuje běžnou tržní cenou (a to cenou, za kterou zboží běžně prodáváme, nebo za kterou bychom jej prodávali, pokud aktuálně není zboží nabízeno).

12.11. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 30 dnů po odstoupení od smlouvy.

12.12. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete vy. Veškeré zboží nabízené na našich stránkách může být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, proto vám nevzniknou jiné náklady na navrácení zboží než poštovné.

12.13. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

12.14. Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká u smluv na zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. na individuálně zhotovené dioptrické brýle včetně čoček.

 

 

13. Mimosoudní vyřizování stížnosti spotřebitelů

 

Mimosoudní řešení sporů je možné zejména prostřednictvím (i) dohody (ii) mediace či (iii) rozhodčího řízení a je založeno na dobrovolné účasti obou stran. Máte právo se na nás obrátit s jakoukoli stížností a žádostí o mimosoudní řešení sporu, a to na adresy, resp. emailové adresy uvedeny výše.

 

 

14. Orgán dohledu nebo státního dozoru

 

Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy na úseku práv spotřebitele. Podnět ČOI můžete podat i prostřednictvím internetových stránek ČOI.

 

 

15. Uložení smlouvy a přístup k ní

 

Uzavřená smlouva je námi archivována za účelem jejího splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Na požádání vám k ní umožníme přístup. Smlouva je také součástí emailové zprávy, kterou potvrzujeme vaší objednávku.

 

 

16. Jazyk smlouvy

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

 

17. Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a opravování chyb objednávky

 

17.1. Vytvoření objednávky. V tomto kroku vyberete požadované zboží, příp. jeho vlastnosti a počet kusů.

17.2. Kontrola objednávky. Před dokončením objednávky máte vždy možnost objednávku zkontrolovat a případně se vrátit se o krok zpět a změnit, resp. opravit vstupní údaje zadané při realizaci objednávky, zejm. upravit množství objednávaného zboží či přidat další výrobek. Celá objednávka a její cena bude následně automaticky aktualizována.

17.3. Odeslání objednávky. Objednávku odešlete elektronickou formou. Objednávka se považuje za návrh smlouvy.

17.4. Potvrzení o přijetí objednávky. Neprodleně po obdržení objednávky vám potvrdíme její doručení, je-li zboží dostupné skladem. Potvrzení zašleme na emailovou adresu, kterou jste zadali. Doručením bezvýhradného potvrzení dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podáním objednávky stvrzujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte.

17.5. Odstoupení od smlouvy z naší strany. Právo na odstoupení od smlouvy máme kromě zákonných důvodů také v případě, že (i) sjednaná kupní cena nebyla zaplacena řádně a včas, (ii) dále v případě, že údaje o nabízeném zboží včetně informací o jeho kupní ceně, dostupnosti, slevě nebo akci, nebyly zadány na internetových stránkách ve správném znění, zejména kvůli technické chybě na naší straně nebo (iii) došlo k nepředvídatelným okolnostem ze strany třetích osob nebo vyšší moci (vis maior), pro které nelze za sjednaných podmínek zboží dodat. Pro případ neplatnosti smlouvy z důvodu omylu si vzájemně sjednáváme, že za rozhodující okolnosti považujeme zejména identifikaci, vlastnosti a dostupnost zboží, identifikaci kupujícího, výši kupní ceny, výši a podmínky uplatnění případné slevy nebo jiné akční nabídky, způsob platby a způsob dodání zboží.

 

18. Informace o zpracování osobních údajů

 

18.1. Prodávající zpracovává následující osobní údaje:

V případě uzavření kupní smlouvy prodávajícího s jeho dodavatelem:

V případě koupě dioptrických brýlí online

 

V případě společnosti:

 


Pro oba případy:

 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a čl. 6 ods.t 1 písm. f) – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

19.2. Na emailovou adresu (případně telefonní číslo) vám budou v případě uzavření kupní smlouvy, kde společnost vystupuje v pozici prodávající, zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem prodávajícím zpracovávána po dobu 3 let od vašeho posledního nákupu.

19.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

poskytovatel e-mailového a / nebo analytického softwaru
poskytovatelé softwaru zákaznické podpory
výdejní místa, pokud si zákazník zvolí tuto možnost dodání
poskytovatelé poštovních služeb
poskytovatelé platebních služeb
společnosti pro vymáhání pohledávek, právní a daňoví poradci
poskytovatelé SMS služeb
poskytovatelé IT služeb
případně další poskytovatelé zpracovatelských služeb, softwaru nebo aplikací, které však nejsou v současné době společností OOČI oční optika s.r.o. používány.

OOČI oční optika s.r.o. si v těchto kategoriích vyhrazuje právo pověřit další třetí osoby.

19.4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

19.5. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailového dotazníku v rámci hodnotících služeb, do nichž je náš e-shop zapojen. Ten vám zašleme krátce poté, co u nás nakoupíte, pokud s tímto nevyjádříte nesouhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme daného zpracovatele, který hodnotící službu provozuje; tomu pro tyto účely můžeme předávat zejména informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Tento postup je umožněný na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písmeno f) Nařízení.

 

 

19. Zkušební kontaktní čočky

 

V případě objednání zkušebních čoček, nepřebíráme v rozsahu povoleném zákony ČR jakoukoli zodpovědnost za přímé, nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku užití zkušebních čoček, s čímž potvrzením požadavku „Chci zkušební čočky“ dáváte souhlas.

 

 

20. Cookies

 

Navštívíte-li naše Internetové stránky, můžeme my a určité třetí osoby, které na těchto stránkách poskytují obsah, reklamy nebo jiné funkce a/nebo služby, shromažďovat a ukládat informace za použití různorodých technologií. Jedná se například o soubory cookie, webové signály (beacons) a jiné. Soubory cookie jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení, které nám pomáhají shromažďovat informace o vašich aktivitách. Umožňují nám ukládat vaše předvolby a nastavení, pamatovat si vaše přihlašovací údaje, poskytovat na míru upravený obsah a marketingovou komunikaci, zjišťovat, které části našich internetových stránek a služeb jsou nejoblíbenější, a analyzovat operace prováděné na našich internetových stránkách. Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby všechny soubory cookie přijímal, odmítal nebo vás na ně upozornil. Zdůrazňujeme, že naše internetové stránky používání souborů cookie předpokládají, a některé funkce nebo služby bez nich nemusí správně fungovat. Webové signály („beacons“ nebo též „pixely“) slouží k přenosu informací ze zařízení na server. Mohou být součástí online obsahu a e-mailů a umožňují serveru číst z vašeho zařízení určitý typ informací. Lze s jejich pomocí zjistit, kdy jste si určitý obsah nebo e-mailovou zprávu zobrazili, a také IP adresu vašeho zařízení. My a určité třetí osoby používáme webové signály k nejrůznějším účelům, včetně analýzy používání našich služeb a poskytování obsahu na míru dle vašich preferencí (společně se soubory cookie). Návštěvou našich internetových stránek a/nebo využíváním našich služeb souhlasíte s ukládáním souborů cookie, webových signálů a dalších informací do Vašeho zařízení a s jejich používáním. Souhlasíte také s tím, že my a výše uvedené entity budeme mít k těmto souborům cookie, webovým signálům a dalším informacím ve vašem zařízení přístup.

 

 

21. Závěrečná ustanovení

 

Kupující je srozuměn s tím, že kontaktní čočky pro děti a mladistvé do 15 let mohou být vydávány pouze na předpis a prohlašuje, že zboží, zakoupené u prodávajícího, bude užíváno výlučně osobami, staršími 15 let. Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit a doplňovat. Kupujícímu bude změna oznámena ve lhůtě 15 dní před její účinností formou elektronické komunikace na kontaktní adresu uvedenou Kupujícím v původní nabídce. Kupující má právo změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět v 15 denní výpovědní době.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 01.09.2021
.